Espai Polivalent

L’espai polivalent és una magnífica sala de més de 50 metros quadrats, en la que es poden celebrar diferents tipus d’actes, workshops, formacions, tallers, trobades. Habitualment disposat com a cafeteria i zona de descans i relació dels coworkers.